wspieramy

PODATNIKÓW

Slider

Dedykowana naszym Klientom dewiza brzmi;
"Nie płać podatków, których zgodnie z prawem płacić nie musisz. Podatki, które zobowiązany jesteś zapłacić, zapłać zgodnie z prawem w późniejszym terminie."
Jako zespół doradców podatkowych, wspólnie z grupą współpracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, oferujemy wsparcie prawne w zakresie niezbędnym do ochrony uzasadnionych interesów Klienta.


DORADZTWO PODATKOWE
- opinie i porady z zakresu prawa podatkowego
- nadzór prawny
- audyt podatkowy
- planowanie podatkowe
- szkolenia kierunkowe


PROFESJONALNA REPREZENTACJA PROCESOWA
- postępowanie sądowoadministracyjne (NSA, WSA)
- postępowanie podatkowe i kontrolne
- postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające


KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
- biuro rachunkowe


REJESTRACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CeiDG)
- Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).


ZARZĄD SUKCESYJNY
- sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej