Doradztwo podatkowe

Slider

DORADZTWO PODATKOWE

PLANOWANIE PODATKOWE (oferta kierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
Świadczymy usługi doradztwa w zakresie planowania podatkowego rozumianego jako podejmowanie, w ramach obowiązującego prawa, działań zmierzających do;
- neutralizacji albo optymalnego zmniejszenia poziomu obciążeń podatkowych,
- odroczenia w czasie terminu płatności podatku,
- wyboru optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- wyboru optymalnej formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego.


OPINIE I PORADY
(oferta kierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
Usługi obejmują udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.
Dokonujemy również analizy skutków podatkowych czynności prawnych w kontekście planowanych przez podatników działań, wskazując następstwa tych działań w sferze prawa podatkowego.

 

AUDYT PODATKOWY (oferta kierowana do przedsiębiorców)
Zakończony kompleksowym raportem przegląd funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu, pozwala osobom zarządzającym na uzyskanie profesjonalnej i obiektywnej opinii dotyczącej zgodności badanego obszaru z wymaganiami prawa podatkowego.

W ramach audytu dokonywana jest;
- identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego i wskazanie sposobów jego ograniczenia,
- ocena zdolności rozpoznawania wystąpienia obowiązku podatkowego i poprawności określania momentu czasowego jego zaistnienia,
- ocena zdolności rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz poprawności określania momentu ich rozpoznania,
- ocena poprawności ustalania wysokości podstawy opodatkowania oraz stawek podatku.


NADZÓR PRAWNY (oferta kierowana do przedsiębiorców)
W ramach usługi proponujemy Kontrahentom sprawowanie stałego lub doraźnego nadzoru prawnego i organizacyjnego nad funkcjonowaniem działów księgowości, obejmującego udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego.SZKOLENIA (oferta kierowana do przedsiębiorców i ich pracowników)
W ramach, prowadzonych na indywidualne zlecenie, seminariów uczestnicy zdobywają i pogłębiają wiedzę z zakresu wybranego obszaru obowiązującego prawa podatkowego.
Zapoznawani są również z planowanymi zmianami w krajowym prawie podatkowym.
Zakres tematyczny ustalany jest przez Klienta w porozumieniu z organizatorem szkoleń, co pozwala na osiągnięcie zamierzonej ich efektywności.