POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

I ZABEZPIECZEJĄCE

Slider

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ORAZ ZABECZPIECZAJĄCE

W ramach świadczonych usług reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających prowadzonych przez organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności publicznoprawnych.
W ramach reprezentacji;
- badamy legalność prowadzenia egzekucji administracyjnej i stosowania środków egzekucyjnych przez organy egzekucyjne,
- wskazujemy niezbędne działania zmierzające do ograniczenia dolegliwości stosowania środków egzekucyjnych,
- nakreślamy niezbędne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka zagrożenia funkcjonowania zobowiązanych,
- wspieramy działania zobowiązanych zmierzające do uzyskania ulg w spłacie zobowiązań (umorzenie zobowiązań, rozłożenie na raty).