postępowanie sądowoadministracyjne

PODATKOWE I KONTROLNE

Slider

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

W ramach usług oferujemy profesjonalną reprezentację procesową w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych i egzekucyjnych.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie sądowej kontroli decyzji i postanowień organów podatkowych i egzekucyjnych.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE I KONTROLNE


Reprezentujemy Klientów w toku postępowań kontrolnych i postępowań podatkowych, stojąc na straży poszanowania przez organy podatkowe podstawowych zasad postępowania podatkowego i ochrony uzasadnionych interesów podatników.

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach przed organami podatkowymi w zakresie zwrotu podatku VAT wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.