wspieramy

PODATNIKÓW

Slider

O FIRMIE

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywał ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."


To rota ślubowania, którą składa każdy doradca podatkowy przed uzyskaniem wpisu na listę.


Dedykowana naszym Klientom dewiza brzmi;
"Nie płać podatków, których zgodnie z prawem płacić nie musisz. Podatki, które zobowiązany jesteś zapłacić, zapłać zgodnie z prawem w późniejszym terminie."


Jako podmiot uprawniony do wykonywania doradztwa podatkowego zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad i standardów obowiązujących osoby wykonujące zawód zaufania publicznego.
Jednym z tych standardów jest prawnie chroniony wymóg zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, stanowiący gwarancję poufności informacji przekazywanych nam przez Klienta.
Świadcząc usługi doradztwa podatkowego dysponujemy wykwalifikowanym personelem oraz potencjałem technicznym i organizacyjnym zapewniającym właściwy poziom                        i efektywność usług.
Pozwala to na skierowanie naszej oferty do nieograniczonego kręgu potencjalnych Klientów, bez względu na ich wielkość, formę organizacyjno-prawną, branżę i rodzaj prowadzonych ksiąg.
Naszym atutem jest możliwość świadczenia kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej przedsiębiorców.
Szczególny nacisk kładziemy na stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy z zakresu prawa podatkowego.
Nasza oferta kierowana jest zarówno do podmiotów będących przedsiębiorcami jak też do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Legitymując się doświadczeniem zawodowym świadczymy usługi obejmujące swym zakresem doradztwo w zakresie każdego rodzaju podatku.


We współpracy wykazujemy znaczną elastyczność, umożliwiającą dostosowanie działań organizacyjnych do wymagań Klienta.                                                                                                   Pozwala to na osiągnięcie oczekiwanych efektów, przy zachowaniu optymalnego poziomu nakładów finansowych.

 

Prezes Zarządu

Andrzej Bator

doradca podatkowy

Nr wpisu 10845

 

Paulina Bator

adwokat, doradca podatkowy

Nr wpisu 13270